Pregled nacrta Zakona o svj. onečišćenju na PGSP-u

Pregled nacrta Zakona o svj. onečišćenju na PGSP-u

Na ovogodišnjem PGSP-u Nikola Biliškov će, osim svog predavanja o meteorima, iznijeti i nacrt Zakona o svjetlosnom onečišćenju. Bit će predstavljeni dosadašnji rezultati sastajanja multidisciplinarne skupine, kojoj je cilj donijeti prijedlog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Naime, ovaj problem je na pravi način zakonski reguliran jedino u Sloveniji, dok se u Zakonima nekoliko drugih zemalja EU, uglavnom Zakonima o zaštiti okoliša, može naći samo definicija svjetlosnog onečišćenja ili, u najboljem slučaju, nekoliko mjera zaštite. Cilj je ovog Zakona cjelovita zaštita ljudskog zdravlja, bioraznolikosti i okoliša, uključujući tu i noćno nebo. Uspije li ova inicijativa, Hrvatska će biti prva zemlja s takvim Zakonom.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.