Darovanje za udrugu

Darovanje za udrugu

Dragi naši članovi, fanovi i posjetitelji,

naše astronomsko društvo ove godine (2019.) obilježava 20. obljetnicu osnivanja. Proslavu obljetnice smo već započeli izdavanjem kalendara astrofotografija, a obilježiti ćemo ju i aktivnostima poput star partya, izložbe astrofotografija, a nadamo se i proglašenju Petrove gore parkom tamnog neba. Financije koje dobivamo od Tehničke kulture preko Zagrebačkog astronomskog saveza su skromne, pa vas ovim putem obavještavamo o mogućnosti darovanja za udruge.

Darovanje za udruge smatra se porezno priznatim rashodom ako njihov ukupan iznos ne prelazi 2% ukupnog prihoda poslovnog subjekta za proteklu godinu. To znači da novac, stvari i usluge koje su dane u obliku donacija ili darovanja predstavljaju trošak poslovanja u 100% iznosu. Za donacije u novcu nije potrebno obračunati porez na dodanu vrijednost niti izdavati račun.

Porezna olakšica pri davanju donacija propisana je ne samo za pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, već i za sve fizičke osobe nezavisno iz kojeg izvora ostvaruju dohodak. Tako npr. osoba koja ostvaruje dohodak samo temeljem radnog odnosa, a tijekom godine daruje za neku od nabrojanih neprofitnih namjena, može podnošenjem godišnje prijave poreza na dohodak ostvariti pravo na povećani osobni odbitak za svotu izdatka za darovanja, te tako umanjiti poreznu osnovicu.

Novčane donacije bi koristili za:

  • izložbu astrofotografija u Tehničkom muzeju (otvorenje krajem travnja), 5.000 – 10.000 kn
  • nabavku uređaja za kontinuirano praćenje kvalitete noćnog neba na Petrovoj gori (SQM-LU-DL), 2.800 – 3.800 kn
  • star party za građanstvo na Petrovoj gori (??.??? kn)
  • postavljanje informativnog panela na Petrovoj gori (??.??? kn)
  • gostovanje i predavanja poznatih astronoma i astrofotografa (??.??? kn)

Za dogovor o darivanju javite nam se putem kontakt obrasca ili adresi na našem webu.

Podaci za donacije:

  • IBAN: HR1023400091110071832
  • OIB: 35934889082
  • Reg. broj: 21001581
  • Matični broj: 1426290

Odredbe iz zakona vezane za darivanje pročitajte u nastavku.

Sukladno članku 7. stavku 7. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18) darovanja se mogu dati u naravi ili novcu, moraju biti učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima. Darovanja u visini do 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini smatra se porezno priznatim rashodom obveznika poreza na dobit. Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.

Projekcija filma na Petrovoj gori, kolovoz 2017.
Opažanje opozicije Marsa i pomrčine Mjeseca, 2017.
Comments are closed.